In de voorstraat van de schemer

zat een man. Ik zag hem aan

dat zijn schedel was verdwenen

in de bolhoed van de maan

en hij zat er zeer ijlhoofdig

ander dekking van die hoed

en hij viste diep gelovig