* Cornelia Arnhold: Rififi

Rotbuch Verlag, Hamburg 1999

184 S., 16,90 DM